Grävning / Kanalisering

Hur går det till att plöja ner fiberslang?

Med en speciell plog matas slangar och söknät ner, se följande video: https://youtu.be/SCdDXRl68C8

Hur går det till att trycka slang under väg?

Detta utförs t ex med så kallad styrd borrning, se följande video: https://youtu.be/kQPB0-Yl3dA

Gräver föreningen ända fram till min vägg?

Det enkla svaret på den frågan är nej. I anslutningsavtalet står det under §2 att föreningen kommer att gräva inom fastigheten men inte där det är särskilt anlagd mark så som till exempel trädgård eller asfalterad yta.

Styrelsen har förstått att några medlemmar gärna hade sett grävning ända fram till husväggen, men på grund av bland annat komplicerade ansvarsregler, samt fördyring med ytterligare 1500 – 2000 kr för alla medlemmar så har styrelsen istället valt att gå denna väg.

Vad behöver förberedas på tomten innan grävning i området?

Föreningen begär utsättning av andra nätägares ledningar (t.ex. elledningar, telefonledningar, avloppsledningar o.s.v.). Om du har egna ledningar utanför tomtgränsen (alltså där föreningen ska gräva) så märk ut dessa med pinnar backen eller spänn upp avgränsningsband, så ser grävmaskinisterna var de behöver vara extra försiktiga.

Hur får jag tag i slang och söknät?

Det allra enklaste sättet är att placera en skylt på den plats där du vill att vi ska ”lämna” en bit slang. Från denna punkt, där du sätter skylten, mäter du din tänka grävsträcka fram till husets fasad (där du tänker ansluta fiberboxen) och på skylten skriver du hur många meter slang som grävlaget behöver rulla upp och lämna kvar till dig. Ta gärna till någon meter extra, så att du slipper skarva i onödan. Grävlaget kommer då lämna så mycket slang som du behöver och du gräver själv ner den fram till huset.

Det går även bra att förekomma detta, genom att själv hämta ut slang i förväg, exempelvis när du hämtar ut den box som ska anslutas till huset, eller genom att maila till styrelsen@satilafiber.se för att få instruktion om var/när du kan hämta upp slang. Men vi föredrar att ni använder er av första alternativet.

Vem tar ansvaret om en dränering grävs sönder?

Varje fall kommer hanteras enskilt, då det kan finnas olika orsaker till att grävningen gått fel. I de fall vi samförlägger med t.ex. Ellevio, där Trolk är entreprenör, så är det Trolks ansvar att ombesörja eventuella fel som begås.

Kommer föreningen förhandla fram något avtal som medlemmar kan nyttja för grävning från tomtgräns till huset?

Om du känner dig osäker, eller vill ha hjälp med delar av installationen (eller hela), kan du kontakta ett av de företag som har erbjudit sina tjänster till föreningen:

  • LS Entreprenad
  • Link-to-link
  • PM Telekom
  • Ståhls Entreprenad

Alla dessa företag är erfarna kring detta med nedgrävning av fiberslang samt installation av fastighetskit. Styrelsen har förhandlat fram ett specifikt avtal med Link-to-Link. Här finns avtalet: Grävning & Installation – Prislista.

Kan jag använda Rot- och Rutavdrag?

Information finns på denna sida.

Hur djupt ska slangen ligga?

Slangen ska ligga minst 30 cm under markytan. Om det inte går att förlägga slangen på detta djup, rekommenderar föreningen att du lägger slangen inuti en skyddsslang, för att ge den ett förstärkt skydd. En skyddsslang bör vara minst 30 mm i diameter, men kan vara av typen ”vanlig” vattenslang.

Vad är ett söknät och hur djupt ska det ligga?

Söknätet, som ibland även kallas ”varningsband”, ska ligga ca 10 cm under markytan. Det är till för att varna en framtida grävare om att det finns en kabel under söknätet. Söknätet gör det också möjligt att mäta in vart kabeln finns och märka ut den, innan en framtida grävning på platsen.

Vart kan jag få tag i slang och söknät?

Vi lägger önskat antal meter slang och söknät på tomterna när vi gräver förbi, om du sätter upp en skylt vid din tomtgräns med information om hur lång slang söknät du behöver.

Om grävningen redan är gjord i ditt område och du inte har slang och söknät, så kontakta styrelsen@satilafiber.se för information.

Krävs det alltid att man går i den slang fiberföreningen levererar?

Ja, för att kunna garantera att fibernätet går att installera och underhålla krävs att den fiberslang föreningen levererar används hela vägen. Detta på grund av att fibernätet ska hålla en lång livslängd utan att behöva gräva om nätet.

Kan man dra fibern i en existerande slang (50-rör)?

Fiberslang 16 mm ytterdiameter måste användas inuti den existerande slangen. Observera att böjradie på fiberslangen måste vara större än 50 cm, annars kan det bli problem vid inblåsning av fibern.

Kan man dra tillsammans med elrör eller i existerande slang in i ett elskåp eller annat skåp och därifrån gå vidare?

Nej, det är inte rekommenderat att dra i befintlig slang som slutar i ett skåp för annan utrustning eller till exempel en garderob. Det beror på att vid inblåsning av fibern kan stora mängder vatten finnas i slangen och då spruta ut i skåpet och smutsa ner och förstöra det som finns i skåpet eller garderoben.

Är det något annat man måste tänka på när man gräver ned slang på sin tomt?

Det får inte komma grus eller annat skräp in i slangen. Kapning sker med vass kniv (brytbladskniv eller liknande), inte sidavbitare eller dylikt som plattar till slangen.

Hur skarvar man fiberslang?

Det finns speciella skarvar för detta. Kom på de utlämningstillfällen som finns för fastighetskit (slang m.m. kommer också finnas där) så löser vi det tillsammans.

Vem beställer utsättning av el och tele på min tomt om jag anlitar grävare eller gräver själv?

Det är du som beställare som ansvarar för att befintliga ledningar inte skadas och därmed du som behöver beställa utsättning före grävarbetet. Om du lejer ut arbetet på entreprenad, kan du givetvis även leja ut själva utsättningen också. De grävfirmor vi har diskuterat med är alla experter på området och kan vara behjälpliga med också denna del.

Återställning efter grävning

Föreningen  ansvarar för återställning efter grävning. Det ska återställas i så gott skick som är möjligt. I många fall innebär grävningen och återställningen en förbättring av t.ex. diken och vägrenar. I de fall vi samförlägger med t.ex. Ellevio, där Trolk är entreprenör, så är det Trolks ansvar att ombesörja återställning.