Område / Karta

lxbavcgxof4f4rkgftmr

Fiberkartan: Publik karta med fastigheter och kanalisation (dragningen) utmärkt. Kartan uppdateras löpande i samband med att områdesrepresentanter tillsammans med markägare uppdaterar sträckningen och lägger till fler fastigheter. Om din fastighet saknas får du gärna kontakta styrelsen, så att vi kan kontrollera och åtgärda detta.

Via den här länken, http://fiberkartan.se/342, kan du se kartan över kanalisationen. Klicka i bockrutan för ”Fibernätverk” så ser ni en blå linje mellan varje hus som ska anslutas. Detta är den tänkta kanalisationen / sträckningen.

Här finns en bild som visar projektets 6 geografiska delområden. Om du klickar på bilden kan du se den i bättre upplösning. Varje område har områdesrepresentanter.