Markägare

Här hittar du information för dig som är markägare.

Karta över tänkt fiberdragning

Om du följer denna länk, http://fiberkartan.se/342, kommer du till den karta som vi använder för att projektera dragningen av vårt blivande fibernät. Klicka i bockrutan för ”Fibernätverk” för att se planerad dragning. Tillsammans med er markägare kommer våra områdesrepresentanter att gå igenom önskemål om förbättringar och förändringar i den önskade sträckningen. I dagsläget finns det mycket stora möjligheter till att ändra sträckningen!

Markupplåtelseavtal

I avtalet förklaras att Sätila Fiber Ekonomisk Förening avser att anlägga kanalisation för framdragande och bibehållande av optokablar (fiber) med tillhörande brunnar och anordningar. Avtalet gäller både som överenskommelse om ledningsrätt och som avtal om nyttjanderätt.

Här finns markupplåtelseavtalet.

Markupplåtelseavtal för vägförening

Vid förläggning i vägområde som tillhör vägförening har vi tagit fram ett anpassat markupplåtelseavtal. Avtalet är snarlikt det som gäller för markupplåtelse för fastighet, med några tillägg såsom föredragen förläggning av ledningen samt slutbesiktning.

Här finns markupplåtelseavtalet för vägföreningar.