Hur gör jag?

För att bli medlem så är det några steg som du måste gå igenom.

1. Du fyller i och skickar in Medlemsansökan

Fyll i och skicka in blanketten för medlemsansökan. Glöm inte texta ordentligt. Skicka den till föreningens kassör, Gull-Britt Brunander, adress:

Sätila Fiber
c/o Gull-Britt Brunander
Kärra 6
438 97 RÄVLANDA

Obs:  Medlemsansökan måste alltså göras skriftligen och skickas in!

2. Du betalar medlemsavgift och aktuell årsavgift

Betala in totalt 500 kr till Sätila fiber ekonomisk förenings bankgironummer 250 – 49 00. Av dessa 500 kr är 300 kr medlemsavgift för 2017 och 200 kr är en första insats. Märk överföringen med följande information:

  • Fastighetsbeteckning (som ska anslutas)
  • Personnummer samt namn (om det får plats)

 

3. Du skriver på och skickar in anslutningsavtalet

Skriv ut och skicka in TVÅ undertecknade exemplar av anslutningsavtal. Föreningen kommer därefter att returnera ett av detta tillbaks till dig, undertecknat av ordförande samt kassör.

4.  Vi registrerar dig som medlem

Efter att föreningen mottagit din ifyllda ansökan, din inbetalning och dina undertecknade anslutningsavtal, kommer vi registrera dig som medlem. Ditt medlemskap är viktigt för projektet – bli medlem nu!

5. Du gör ytterligare inbetalningar (insats)

När du fått tillbaks anslutningsavtalet, betalar du in resterande del av insatsen, även detta till bankgiro 250 – 49 00. Se anslutningsavtalet för information kring inbetalningens storlek.

Ju fler som vill vara med, desto bättre för föreningen och dess medlemmar. Har du frågor, skicka gärna ett mail eller ring till någon i styrelsen.