Överlåtelse av anslutning

För dig som vill överta en annan medlems anslutning/avtal, har vi tagit fram ett överlåtelseavtal som ni kan använda er av. Normalt är att anslutningen ”följer med” via fastighetsköpet, utan extra avgifter för själva anslutningen, men det är helt upp till köpare och säljare att bestämma detta sinsemellan. Fiberföreningen vill endast ha in en ny medlemsansökan från dig som köpare, samt en kopia på ett överlåtelseavtal där säljaren överlåter sin anslutning/andel i föreningen till dig som köpare.

Överlåtelseavtalet hittar du här.