Hur gör jag?

 1. Jag vill bli medlem
 2. Vad kostar det att ansluta sig?
 3. Vad påverkar kostnaden?
 4. Skäl till att skaffa fiber
 5. Vad får man?

 

 

 

För att bli medlem så är det några steg som du måste gå igenom.

1. Du fyller i och skickar in Medlemsansökan

Fyll i och skicka in blanketten för medlemsansökan.  Blankett för medlemsansökan
Glöm inte texta ordentligt. Skicka den till föreningens kassör, Ann-Charlotte Lundin, adress:

Sätila Fiber
Björlandavägen 11
511 69  Sätila

OBS! Medlemsansökan måste alltså göras skriftligen och skickas in!

Medlemsavgift och aktuell årsavgift.

Vi kommer sedan att fakturera er medlemsavgift på 200 kr och årsavgift, för närvarande är 100 kr.

1a. Om din fastighet redan har fiber framdagen.

Då ska du skall tillsammans med den förra ägaren skriva på ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtal hittar du här 

Sedan behöver vi veta vilken typ av abonnemang du vill ha. Därför ska du fylla i ett tjänsteavtal.  I nuläge kan vi bara starta upp nya abonnemang en gång per kvartal och behöver då ditt tjänsteavtal en månad innan kvartalsskifte. Mer information om tjänsteutbudet hittar du här; Tjänsteutbud

Alla blanketter skickar du till;

Sätila Fiber
Björlandavägen 11
511 69 Sätila.

1b. Om det inte finns fiber framdragen till din fastighet.

Då får du göra en intresseanmälan till styrelsen(at)satilafiber.se. Styrelsen får sedan återkomma när vi kan gräva fram till din fastighet och vad det kan komma att kosta.

Ju fler som vill vara med, desto bättre för föreningen och dess medlemmar. Har du frågor, skicka gärna ett mail eller ring till någon i styrelsen.

 

 

2. Vad kostar det att ansluta sig?

Styrelsen har fått mandat från föreningens medlemmar på årsmötet 2019 att projektet som mest får kosta 27 000 kr för de som redan är medlemmar (inklusive bidrag).

Hur mycket dyrare blir det att ansluta sig i efterhand?

Styrelsens uppskattning är att det kan bli betydligt dyrare att ansluta sig efter projektet jämfört med om man är med från start. Delvis på grund av att länsstyrelsen inte ger bidrag för anslutningar efter projektets slutförande, men också för att administrativa kostnader tillkommer för att skapa en ny anslutning som inte fanns projekterad från början.

Då styrelsen har fått in ett antal intresseanmälningar från icke anslutna fastigheter kommer styrelsen från hösten 2019 att beräkna vad det kommer att kosta att efteransluta respektive fastighet.

 

 

3. Kostnadsprognos

Normalt räknas att ju fler fastigheter som ska ansluta sig till fiberprojektet, desto billigare blir det per anslutning. Insatsen betalas normalt i flera steg och Sätila Fiberförening kommer hjälpa dig som medlem med att få låna från banken om det skulle behövas.

Bidrag från Landsbygdsprogrammet

I Västra Götaland utgör bidraget från Landsbygdsprogrammet 40% av totalkostnaden för de fiberprojekt som får sin ansökan godkänd. Sätila Fiber har sökt och beviljats bidrag. Detta betalas ut retroaktivt vilket innebär att föreningen delvis tar lån för genomförandet och sedan betalar tillbaka lån med bidrag.  Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

När ska pengarna betalas in?

Den första inbetalningen (4 000 kr) gjordes 15:e september 2014, den andra 30:e november 2014 (3 000 kr), den tredje 30:e oktober 2016 (5 000 kr) och den fjärde 30:e april 2017 (5800 kr).

Hösten 2017 hade vi ett extra medlemsmöte där det beslutades höja taket på insatsen till 24 000 kr och vid det ordinarie årsmötet 2019 beslutades att taket skulle vara 27 000 kr.

Alla medlemmar har hittills betalt 21 000 kr i kapitalinsats. Från och med nästa fakturering (augusti 2019) tar vi in ytterligare 500 kr per månad upp till 24 000 kr. Även om vi har mandat att ta in mer i kapitalinsats hoppas vi nu kunna lösa lånet och stänga projektet utan mer insats. Det beror dock på hur mycket vi slutligen kan få i bidrag från länsstyrelsen och kommunen då projektet har blivit några miljoner dyrare än vad vi budgeterade vid ansökningens tillfället 2014.

Faktorer som påverkar kostnad per anslutning

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för projektet:

 • Antal fastigheter som ska anslutas och vart de är placerade geografiskt
 • Hur lätt eller svårt det är att kanalisera i terrängen i de olika områdena, t.ex. hur mycket berg vi stöter på under grävning
 • Hur väl vi lyckats uppskatta vilka arbetsmoment som krävs för att genomföra projektet.
 • Kostnad för olika arbetsmoment, till exempel grävning, schaktning, kabeldragning (blåsning av fiber till respektive fastighet) samt hur många svetsningar av fibern som det behövs mellan nod och anslutning.
 • Kostnad för material
 • Hur stor andel av projektkostnaden som berör tätorten Sätila (tätorten är ej bidragsberättigad)

Projektets kostnader fördelas solidariskt mellan medlemmarna.

Undvik extra kostnader

Styrelsen har beslutat att sista möjlighet att ansluta sig till ordinarie insats är innan grävmaskinen gått förbi fastigheten. Föreningen kommer alltså inte vända för att gräva igen i samma område på grund av sena beslut att ansluta sig.

Efter att projektet stängs december 2019, försvinner möjligheten till bidrag från Länsstyrelsen, vilket gör att de som ansluter sig efter att projektet är avslutat får betala hela sin grävning och kanalisation själva. Detta kan beroende på vart du bor och vart närmaste anslutningsmöjlighet finns bli mycket dyrt. Styrelsen uppskattar att det kan bli dubbelt så dyrt att ansluta sig efter att projektet är avslutat.

Rot- och rutavdrag för fiber

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till rotavdrag. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, till exempel på gatan ger inte rätt till rotavdrag. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till rotavdrag men däremot till rutavdrag. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktions-grundande arbete respektive ej skattereduktions-grundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

Extra information om RUT-avdrag för IT-tjänster

De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

 • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Kostnadsjämförelse mellan fiber och traditionell kopparanslutning

Här finns ett räkneexempel som jämför kostnader för tjänster via traditionell kopparanslutning och fiberanslutning.

Prisexemplet gäller 2017-10-14, från boxer.se/telia.se. Månadskostnad för fiber kommer från Sätila Fiberförening. Kostnad för fiberinstallation är baserad på en uppskattad maxkostnad för projektet, Oktober 2017 samt en uppskattning på 800 medlemmar.

Bredband/Telefon/TV via kopparnät   Bredband/Telefon/TV via fiber
Innehåll Kostnad   Innehåll Kostnad
Telefon Bas 205 kr Fiberinstallation, engångs-kostnad 22 000 kr
Telia Bredband 8 Mbit/s 409 kr
TV Boxer Flex8 269 kr Fiber Bredband/TV/Telefon 400 kr
Totalt per månad 883 kr   Totalt per månad 400 kr
Totalt per år 10 596 kr   Totalt per år 4 800 kr
Du sparar med fiber:
Totalt per månad 483 kr
Totalt per år 5 796 kr
Återbetalningstid fiberinvestering 3 år och 8 månader

Här finner du ett räkneexempel du kan använda för att beräkna din egen kostnadsbesparing per månad.

 

 

4. Skäl till att skaffa fiber

I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur, såsom vägar och elnät. Utan tillförlitlig tillgång till digitala kommunikationssystem blir små orter mindre attraktiva för dem som söker ny bostad eller ska etablera företag. En fiberanslutning ger en framtids- och driftsäker lösning med ”obegränsad” kapacitet. För att säkra Sätilas och omnejdens möjlighet till utveckling och tillväxt vill vi i Sätila Fiber Ekonomisk Förening ta klivet in i framtiden och ge alla oss landsbygdsbor samma möjligheter som de som bor i städerna.

Nya tjänster

Vi vet inte vad morgondagen kommer föra med sig. Det enda vi kan vara säkra på är att nya tjänster, som kräver snabb och tillförlitlig kommunikation, utvecklas hela tiden. Arbete hemifrån, utbildning på distans, film-, musik- och TV-tjänster, videokonferenser, larm- och säkerhetslösningar i bostaden samt medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel på vad som redan använder digitala kommunikationsvägar. Med ett eget fibernät, som kan nå alla fastigheter både i och utanför tätorten, skapar vi förutsättningar för en levande landsbygd som kan hävda sig mot de större tätorterna – även i framtiden.

10 goda skäl till varför ska Du vara med i Sätila Fiber

Internet

1.  Högsta kapacitet, minimum 100 Mbit/s per fastighet, vilket täcker allas behov med stor  marginal
2.  Tekniskt möjligt med 1000Mbit/s

TV och Telefon

3.  Maximal kapacitet med högsta möjliga kvalitet, till exempel HDTV, 3DTV, flera TV-boxar, strömmade tjänster och TV via internet
4.  Telefon via fiber

Kommande tjänster

5.  Det är många kommuner som planerar att införa till exempel trygghetslarm via fiber; detta kommer sannolikt öka över tid

Lång livslängd

6.  Högsta driftssäkerhet och livslängd – mer än 50 år för tekniken
7.  Fiber är okänsligt för störningar. Det enda som kan påverka är fysiskt kabelbrott och just därför grävs kabeln ned. Fiber har därför hög driftssäkerhet.

Fastighetens värde

8.  Fastigheternas säljbarhet ökar – morgondagens fastighetsköpareförväntar sig modern informationsteknik
9.  Köpare prioriterar fastigheter med fiber

Valfrihet

10.  Stor valfrihet av leverantörer och framtida tjänster

Alternativen

Kopparledning/Mobilt: TV, Internet och Telefon

 • De flesta hushåll ligger långt från basstationerna – föråldrad teknik med låg kapacitet max 8Mbit/s och dyra tjänster (se sista sidan)
 • Telias kopparnät kommer sannolikt inte uppgraderas / underhållas i framtiden
 • Mobilt bredband kräver närhet till basstation och kostnaden är ofta kopplad till
  överförd datamängd, Kräver ofta ’ era abonnemang per hushåll

Parabol – TV, Internet

 • Relativt dyrt med mottagningshastigheter på 2-4 Mbit/s

Fiber jämfört med 4G/5G

byggahus.se har publicerat en bra artikel som jämför fiberanslutning med mobila 4G/5G-lösningar. Experterna som uttalar sig är relativt överens om att dessa tekniker ej konkurrerar med varandra, utan bör användas var för sig, beroende på vilket behov som finns. De allra flesta kommer troligen nyttja båda teknikerna inom en inte allt för avlägsen framtid.

Det diskuteras även framtiden för ADSL (kopparnät) och de verkar även där överens om att kopparnätet inom en överskådlig framtid kommer att försvinna – i varje fall från landsbygden.

 

 

5. Vad får man?

Du blir delägare

Du blir delägare i dagens absolut mest drift- och framtidssäkra kommunikationsväg – ett fibernät. Det kommer inte att bli omodernt inom en överskådlig framtid.

Garanterad kapacitet

Till skillnad från 3G- och 4G-lösningar så spelar det ingen roll hur mycket kapacitet av fibernätet dina grannar utnyttjar – din anslutnings kapacitet är garanterad.

Driftssäker anslutning

En enda anslutning till fastigheten, som hanterar datakommunikationen, TV och telefoni. Ledningen ligger nedgrävd i marken, skyddad från både väder och vind. Då signalerna utgörs av ljus och inte av elektricitet påverkas de heller inte av åska. Det finns ingen risk för sämre mottagning på grund av dålig täckning.

Stor valfrihet

Stor valfrihet med ett öppet nät. Ett öppet nät betyder fler tjänsteleverantörer och en sund konkurrens, som gagnar slutkunden. Detta ger lägre priser och större utbud. På denna sidan kan du läsa om exempel på tjänster och leverantörer.

Stödjer den lokala utvecklingen

Sist, men inte minst: Du bidrar till att utveckla landsbygden där du bor, till att göra den mer attraktiv för andra människor att bosätta sig i, och att förenkla för företag att etablera sig här.

cropped-tulpaner