Hur gör jag?

 1. Jag vill bli medlem
 2. Vad kostar det att bli medlem?
 3. Vad påverkar kostnaden?
 4. Skäl till att skaffa fiber
 5. Vad får man?

För att bli medlem så är det några steg som du måste gå igenom.

1. Du fyller i och skickar in Medlemsansökan

Fyll i och skicka in blanketten för medlemsansökan. Glöm inte texta ordentligt. Skicka den till föreningens kassör, Gull-Britt Brunander, adress:

Sätila Fiber
c/o Gull-Britt Brunander
Kärra 6
438 97 RÄVLANDA

Obs:  Medlemsansökan måste alltså göras skriftligen och skickas in!

Du betalar medlemsavgift och aktuell årsavgift

Betala in totalt 500 kr till Sätila fiber ekonomisk förenings bankgironummer 250 – 49 00. Av dessa 500 kr är 300 kr medlemsavgift för innevarande år och 200 kr är en första insats. Märk överföringen med följande information:

 • Fastighetsbeteckning (som ska anslutas)
 • Personnummer samt namn (om det får plats)

 

Du skriver på och skickar in anslutningsavtalet

Skriv ut och skicka in TVÅ undertecknade exemplar av anslutningsavtal. Föreningen kommer därefter att returnera ett av detta tillbaks till dig, undertecknat av ordförande samt kassör.

Vi registrerar dig som medlem

Efter att föreningen mottagit din ifyllda ansökan, din inbetalning och dina undertecknade anslutningsavtal, kommer vi registrera dig som medlem. Ditt medlemskap är viktigt för projektet – bli medlem nu!

Du gör ytterligare inbetalningar (insats)

När du fått tillbaks anslutningsavtalet, betalar du in resterande del av insatsen, även detta till bankgiro 250 – 49 00. Se anslutningsavtalet för information kring inbetalningens storlek.

Ju fler som vill vara med, desto bättre för föreningen och dess medlemmar. Har du frågor, skicka gärna ett mail eller ring till någon i styrelsen.

2. Vad kostar det att bli medlem?

Styrelsen har fått mandat från föreningens medlemmar på årsmötet 2014 att projektet som mest får kosta 24 000 kr per medlem (inklusive bidrag). För att projektet ska få lov att bli dyrare än så, måste medlemmarna godkänna en ny maxkostnad på en extrainkallad stämma. Det är mycket svårt att uppskatta totalkostnad för projektet då det beror mycket på hur förutsättningarna för kanalisering ser ut i de olika områdena – hur svårt och dyrt är det att gräva? Detta beror t.ex. på hur mycket berg som finns, hur mycket tryckningar under vägar som behöver göras och hur mycket vi kan samförlägga med andra pågående grävningsprojekt.

Styrelsen arbetar för att ta kostnadseffektiva beslut i varje steg av projektet. Du kan själv påverka kostnaden genom att erbjuda din hjälp som t.ex. områdesrepresentant.

Du kan läsa om kostnadsprognosen på denna sida: kostnadsprognos?

När ska pengarna betalas in?

Information finns på denna sida.

Hur mycket dyrare blir det att ansluta sig i efterhand?

Styrelsens uppskattning är att det kommer vara minst dubbelt så dyrt att ansluta sig efter projektet jämfört med om man är med från start. Delvis på grund av att länsstyrelsen inte ger bidrag för anslutningar efter projektets slutförande, men också för att administrativa kostnader tillkommer för att skapa en ny anslutning som inte fanns projekterad från början.

Mer information finns här.

Vad händer om man anmält intresse och ej betalt in medlemsavgift eller insats?

Som medlem i Sätila Fiber Ekonomisk Förening har man förbundit sig att betala föreningens årsavgift (200:- for 2015, 300:- för år 2016 och 300:- för 2017) samt delta ekonomiskt i föreningen i form av insatsen, se stadgarna paragraf 6. Om man inte betalar årsavgift eller insats trots upprepade påminnelser bryter man alltså mot stadgarna och blir därmed utesluten ur föreningen. Endast de som är upptagna som medlemmar i föreningen, har skrivit på medlemsavtal samt betalat in årsavgift samt medlemsinsats när projekteringen avslutas kommer bli anslutna till föreningens fibernät.

3. Kostnadsprognos

Normalt räknas att ju fler fastigheter som ska ansluta sig till fiberprojektet, desto billigare blir det per anslutning. Insatsen betalas normalt i flera steg och Sätila Fiberförening kommer hjälpa dig som medlem med att få låna från banken om det skulle behövas.

Bidrag från Landsbygdsprogrammet

I Västra Götaland utgör bidraget från Landsbygdsprogrammet 40% av totalkostnaden för de fiberprojekt som får sin ansökan godkänd. Sätila Fiber har sökt och beviljats bidrag. Detta betalas ut retroaktivt vilket innebär att föreningen delvis tar lån för genomförandet och sedan betalar tillbaka lån med bidrag.  Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

När ska pengarna betalas in?

Den första inbetalningen (4 000 kr) gjordes 15:e september 2014, den andra 30:e november 2014 (3 000 kr), den tredje 30:e oktober 2016 (5 000 kr) och den fjärde 30:e april 2017 (5800 kr).

Datum för de sista inbetalningarna styrs till största delen av när fakturor inkommer till föreningen.

Faktorer som påverkar kostnad per anslutning

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för projektet:

 • Antal fastigheter som ska anslutas och vart de är placerade geografiskt
 • Hur lätt eller svårt det är att kanalisera i terrängen i de olika områdena, t.ex. hur mycket berg vi stöter på under grävning
 • Hur väl vi lyckats uppskatta vilka arbetsmoment som krävs för att genomföra projektet
 • Kostnad för olika arbetsmoment, till exempel grävning, schaktning, kabeldragning och installation av hårdvara
 • Kostnad för material
 • Hur stor andel av projektkostnaden som berör tätorten Sätila (tätorten är ej bidragsberättigad)

Projektets kostnader fördelas solidariskt mellan medlemmarna.

Undvik extra kostnader

Styrelsen har beslutat att sista möjlighet att ansluta sig till ordinarie insats är innan grävmaskinen gått förbi fastigheten. Föreningen kommer alltså inte vända för att gräva igen i samma område på grund av sena beslut att ansluta sig.

Efter att projektet stängs försvinner möjligheten till bidrag från Länsstyrelsen, vilket gör att de som ansluter sig efter att projektet är avslutat får betala hela sin grävning och kanalisation själva. Detta kan beroende på vart du bor och vart närmaste anslutningsmöjlighet finns bli mycket dyrt. Styrelsen uppskattar att det blir minst dubbelt så dyrt att ansluta sig efter att projektet är avslutat.

Rot- och rutavdrag för fiber

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till rotavdrag. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, till exempel på gatan ger inte rätt till rotavdrag. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till rotavdrag men däremot till rutavdrag. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktions-grundande arbete respektive ej skattereduktions-grundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

Extra information om RUT-avdrag för IT-tjänster

De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

 • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Kostnadsjämförelse mellan fiber och traditionell kopparanslutning

Här finns ett räkneexempel som jämför kostnader för tjänster via traditionell kopparanslutning och fiberanslutning.

Prisexemplet gäller 2017-10-14, från boxer.se/telia.se. Månadskostnad för fiber kommer från Sätila Fiberförening. Kostnad för fiberinstallation är baserad på en uppskattad maxkostnad för projektet, Oktober 2017 samt en uppskattning på 800 medlemmar.

Bredband/Telefon/TV via kopparnät   Bredband/Telefon/TV via fiber
Innehåll Kostnad   Innehåll Kostnad
Telefon Bas 205 kr Fiberinstallation, engångs-kostnad 22 000 kr
Telia Bredband 8 Mbit/s 409 kr
TV Boxer Flex8 269 kr Fiber Bredband/TV/Telefon 400 kr
Totalt per månad 883 kr   Totalt per månad 400 kr
Totalt per år 10 596 kr   Totalt per år 4 800 kr
Du sparar med fiber:
Totalt per månad 483 kr
Totalt per år 5 796 kr
Återbetalningstid fiberinvestering 3 år och 8 månader

Här finner du ett räkneexempel du kan använda för att beräkna din egen kostnadsbesparing per månad.

4. Skäl till att skaffa fiber

I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur, såsom vägar och elnät. Utan tillförlitlig tillgång till digitala kommunikationssystem blir små orter mindre attraktiva för dem som söker ny bostad eller ska etablera företag. En fiberanslutning ger en framtids- och driftsäker lösning med ”obegränsad” kapacitet. För att säkra Sätilas och omnejdens möjlighet till utveckling och tillväxt vill vi i Sätila Fiber Ekonomisk Förening ta klivet in i framtiden och ge alla oss landsbygdsbor samma möjligheter som de som bor i städerna.

Nya tjänster

Vi vet inte vad morgondagen kommer föra med sig. Det enda vi kan vara säkra på är att nya tjänster, som kräver snabb och tillförlitlig kommunikation, utvecklas hela tiden. Arbete hemifrån, utbildning på distans, film-, musik- och TV-tjänster, videokonferenser, larm- och säkerhetslösningar i bostaden samt medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel på vad som redan använder digitala kommunikationsvägar. Med ett eget fibernät, som kan nå alla fastigheter både i och utanför tätorten, skapar vi förutsättningar för en levande landsbygd som kan hävda sig mot de större tätorterna – även i framtiden.

10 goda skäl till varför ska Du vara med i Sätila Fiber

Internet

1.  Högsta kapacitet, minimum 100 Mbit/s per fastighet, vilket täcker allas behov med stor  marginal
2.  Tekniskt möjligt med 1000Mbit/s

TV och Telefon

3.  Maximal kapacitet med högsta möjliga kvalitet, till exempel HDTV, 3DTV, flera TV-boxar, strömmade tjänster och TV via internet
4.  Telefon via fiber

Kommande tjänster

5.  Det är många kommuner som planerar att införa till exempel trygghetslarm via fiber; detta kommer sannolikt öka över tid

Lång livslängd

6.  Högsta driftssäkerhet och livslängd – mer än 50 år för tekniken
7.  Fiber är okänsligt för störningar. Det enda som kan påverka är fysiskt kabelbrott och just därför grävs kabeln ned. Fiber har därför hög driftssäkerhet.

Fastighetens värde

8.  Fastigheternas säljbarhet ökar – morgondagens fastighetsköpareförväntar sig modern informationsteknik
9.  Köpare prioriterar fastigheter med fiber

Valfrihet

10.  Stor valfrihet av leverantörer och framtida tjänster

Alternativen

Kopparledning/Mobilt: TV, Internet och Telefon

 • De flesta hushåll ligger långt från basstationerna – föråldrad teknik med låg kapacitet max 8Mbit/s och dyra tjänster (se sista sidan)
 • Telias kopparnät kommer sannolikt inte uppgraderas / underhållas i framtiden
 • Mobilt bredband kräver närhet till basstation och kostnaden är ofta kopplad till
  överförd datamängd, Kräver ofta ’ era abonnemang per hushåll

Parabol – TV, Internet

 • Relativt dyrt med mottagningshastigheter på 2-4 Mbit/s

Fiber jämfört med 4G/5G

byggahus.se har publicerat en bra artikel som jämför fiberanslutning med mobila 4G/5G-lösningar. Experterna som uttalar sig är relativt överens om att dessa tekniker ej konkurrerar med varandra, utan bör användas var för sig, beroende på vilket behov som finns. De allra flesta kommer troligen nyttja båda teknikerna inom en inte allt för avlägsen framtid.

Det diskuteras även framtiden för ADSL (kopparnät) och de verkar även där överens om att kopparnätet inom en överskådlig framtid kommer att försvinna – i varje fall från landsbygden.

5. Vad får man?

Du blir delägare

Du blir delägare i dagens absolut mest drift- och framtidssäkra kommunikationsväg – ett fibernät. Det kommer inte att bli omodernt inom en överskådlig framtid.

Garanterad kapacitet

Till skillnad från 3G- och 4G-lösningar så spelar det ingen roll hur mycket kapacitet av fibernätet dina grannar utnyttjar – din anslutnings kapacitet är garanterad.

Driftssäker anslutning

En enda anslutning till fastigheten, som hanterar datakommunikationen, TV och telefoni. Ledningen ligger nedgrävd i marken, skyddad från både väder och vind. Då signalerna utgörs av ljus och inte av elektricitet påverkas de heller inte av åska. Det finns ingen risk för sämre mottagning på grund av dålig täckning.

Stor valfrihet

Stor valfrihet med ett öppet nät. Ett öppet nät betyder fler tjänsteleverantörer och en sund konkurrens, som gagnar slutkunden. Detta ger lägre priser och större utbud. På denna sidan kan du läsa om exempel på tjänster och leverantörer.

Stödjer den lokala utvecklingen

Sist, men inte minst: Du bidrar till att utveckla landsbygden där du bor, till att göra den mer attraktiv för andra människor att bosätta sig i, och att förenkla för företag att etablera sig här.

cropped-tulpaner