Kostnadsprognos

Kostnadsprognos

Normalt räknas att ju fler fastigheter som ska ansluta sig till fiberprojektet, desto billigare blir det per anslutning. Insatsen betalas normalt i flera steg och Sätila Fiberförening kommer hjälpa dig som medlem med att få låna från banken om det skulle behövas.

Bidrag från Landsbygdsprogrammet

I Västra Götaland utgör bidraget från Landsbygdsprogrammet 40% av totalkostnaden för de fiberprojekt som får sin ansökan godkänd. Sätila Fiber har sökt och beviljats bidrag. Detta betalas ut retroaktivt vilket innebär att föreningen delvis tar lån för genomförandet och sedan betalar tillbaka lån med bidrag.  Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

När ska pengarna betalas in?

Den första inbetalningen (4 000 kr) gjordes 15:e september 2014, den andra 30:e november 2014 (3 000 kr), den tredje 30:e oktober 2016 (5 000 kr) och den fjärde 30:e april 2017 (5800 kr).

Datum för de sista inbetalningarna styrs till största delen av när fakturor inkommer till föreningen.

Faktorer som påverkar kostnad per anslutning

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för projektet:

  • Antal fastigheter som ska anslutas och vart de är placerade geografiskt
  • Hur lätt eller svårt det är att kanalisera i terrängen i de olika områdena, t.ex. hur mycket berg vi stöter på under grävning
  • Hur väl vi lyckats uppskatta vilka arbetsmoment som krävs för att genomföra projektet
  • Kostnad för olika arbetsmoment, till exempel grävning, schaktning, kabeldragning och installation av hårdvara
  • Kostnad för material
  • Hur stor andel av projektkostnaden som berör tätorten Sätila (tätorten är ej bidragsberättigad)

Projektets kostnader fördelas solidariskt mellan medlemmarna.

Undvik extra kostnader

Styrelsen har beslutat att sista möjlighet att ansluta sig till ordinarie insats är innan grävmaskinen gått förbi fastigheten. Föreningen kommer alltså inte vända för att gräva igen i samma område på grund av sena beslut att ansluta sig.

Efter att projektet stängs försvinner möjligheten till bidrag från Länsstyrelsen, vilket gör att de som ansluter sig efter att projektet är avslutat får betala hela sin grävning och kanalisation själva. Detta kan beroende på vart du bor och vart närmaste anslutningsmöjlighet finns bli mycket dyrt. Styrelsen uppskattar att det blir minst dubbelt så dyrt att ansluta sig efter att projektet är avslutat.

Rot- och rutavdrag för fiber

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till rotavdrag. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, till exempel på gatan ger inte rätt till rotavdrag. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till rotavdrag men däremot till rutavdrag. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktions-grundande arbete respektive ej skattereduktions-grundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

Extra information om RUT-avdrag för IT-tjänster

De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

  • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
  • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
  • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Kostnadsjämförelse mellan fiber och traditionell kopparanslutning

Här finns ett räkneexempel som jämför kostnader för tjänster via traditionell kopparanslutning och fiberanslutning.

Prisexemplet gäller 2017-10-14, från boxer.se/telia.se. Månadskostnad för fiber kommer från Sätila Fiberförening. Kostnad för fiberinstallation är baserad på en uppskattad maxkostnad för projektet, Oktober 2017 samt en uppskattning på 800 medlemmar.

Bredband/Telefon/TV via kopparnät   Bredband/Telefon/TV via fiber
Innehåll Kostnad   Innehåll Kostnad
Telefon Bas 205 kr Fiberinstallation, engångs-kostnad 22 000 kr
Telia Bredband 8 Mbit/s 409 kr
TV Boxer Flex8 269 kr Fiber Bredband/TV/Telefon 400 kr
Totalt per månad 883 kr   Totalt per månad 400 kr
Totalt per år 10 596 kr   Totalt per år 4 800 kr
Du sparar med fiber:
Totalt per månad 483 kr
Totalt per år 5 796 kr
Återbetalningstid fiberinvestering 3 år och 8 månader

Här finner du ett räkneexempel du kan använda för att beräkna din egen kostnadsbesparing per månad.

Kommentera