Nytt år – nya tag

Det har varit lite kort om uppdateringar det senaste, vilket lyckligtvis inte beror på att arbetet legat nere under samma period, utan på att vi helt enkelt inte hunnit med riktigt. Mängder med nya ansökningar har inkommit, utskick om medlemsregistrering har gjorts (både digitalt och via vanlig post) och just i dagsläget så är det […]

Styrelsemöte

Idag var det styrelsemöte. Mycket diskuterades, framför allt hur nästa utskick ska utformas samt när detta ska skickas ut. Planen är att göra ett nytt utskick vecka 51, strax innan jul och där uppmana alla intressenter att bli medlemmar, samt dem som inte redan anmält sig att också bli så. Markbladet kommer återigen att användas […]

Informationsmöte på Båthuset

Idag hade styrelsen bjudit in till ett större informationsmöte i Båthuset för att berätta om hur projektet fortskrider och hur planerna framöver ser ut. Cirka 40 personer kom för att lyssna och ställa frågor. Styrelsens ordförande, Linus Nordling, berättade om hur arbetet gått hittills och svarade sedan, tillsammans med övriga delar av styrelsen, på alla […]

Informationsmöte på julmarknaden (Hembygdsföreningen)

Idag stod delar av styrelsen på Hembygdsföreningens julmarknad och informerade om vårt arbete samt rekryterade nya medlemmar. Intresset är högt, även om många som vi talade med redan var intresserade. Vi fick in ett tiotal nya intressenter – vi är nu strax över 280 totalt.

Möte med Hyssna fiberförening

Ikväll var delar av styrelsen och hälsade på Hyssna fiber för att utbyta erfarenheter. Hyssna har kommit något längre i sitt arbete än Sätila fiber, och är idag nära 400 medlemmar. Sätila styrelses mål är att vi ska bli minst 400 medlemmar i slutändan, så vi är en god bit på väg vi också med […]

Möte med hembygdsföreningen

Idag var delar av styrelsen och hälsade på hos hembygdsföreningen i Sätila och diskuterade möjligheter med en fiberanslutning samt hur arbetet fortskrider med föreningens arbete att rekrytera nya intressenter. Det var ett trevligt möte med bra diskussioner kring sakfrågan, t.ex. frågades det om vad som händer om grävningen blir dyrare än beräknat. Svaret på denna […]

Fler medlemmar efter loppis

Sätila fiber var idag och informerade om sin verksamhet på loppis vid Lygnevi. Många nya intressenter tillkom – intresset i bygden är högt. Men vi vill givetvis att fler ska med. Anmäl dig du med!

Nya skyltar

För den som missat skyltarna, så här ser de ut och de står vid de större infartsvägarna. Har vi missat någon väg? Säg till, så kan vi ordna fram lite skyltar till dig som du kan få hjälpa till att sätta ut. Kontakta Linus (nordling.linus(at)gmail.com) så hjälper han till.

Styrelsemöte 16/10

Idag hade vi styrelsemöte. Där diskuterades bland annat hur vi smartast löser informationsbiten – hur vi ska få ut information till fler av Sätilas (med omnejd) invånare. Det bestämdes att fler skyltar ska sättas upp, bland annat på Biblioteket, och att ett nytt broschyrutskick ska göras snarast. Detta utskick kommer förhoppningsvis delas ut med Markbladet […]

Ny broschyr och nya intressenter

Styrelsen arbetar just nu med att förbereda en ny broschyr för utskick till alla hushåll i Sätila med omnejd. Förhoppningen är att den kommer delas ut med Markbladet vecka 43. Det tillkommer nya intressenter varje dag via registreringar på hemsidan, telefon och mail. Det är roligt att se att så många är intresserade av fiber! […]