Möte med Hyssna fiberförening

Ikväll var delar av styrelsen och hälsade på Hyssna fiber för att utbyta erfarenheter. Hyssna har kommit något längre i sitt arbete än Sätila fiber, och är idag nära 400 medlemmar. Sätila styrelses mål är att vi ska bli minst 400 medlemmar i slutändan, så vi är en god bit på väg vi också med […]

Möte med hembygdsföreningen

Idag var delar av styrelsen och hälsade på hos hembygdsföreningen i Sätila och diskuterade möjligheter med en fiberanslutning samt hur arbetet fortskrider med föreningens arbete att rekrytera nya intressenter. Det var ett trevligt möte med bra diskussioner kring sakfrågan, t.ex. frågades det om vad som händer om grävningen blir dyrare än beräknat. Svaret på denna […]

Fler medlemmar efter loppis

Sätila fiber var idag och informerade om sin verksamhet på loppis vid Lygnevi. Många nya intressenter tillkom – intresset i bygden är högt. Men vi vill givetvis att fler ska med. Anmäl dig du med!

Nya skyltar

För den som missat skyltarna, så här ser de ut och de står vid de större infartsvägarna. Har vi missat någon väg? Säg till, så kan vi ordna fram lite skyltar till dig som du kan få hjälpa till att sätta ut. Kontakta Linus (nordling.linus(at)gmail.com) så hjälper han till.

Styrelsemöte 16/10

Idag hade vi styrelsemöte. Där diskuterades bland annat hur vi smartast löser informationsbiten – hur vi ska få ut information till fler av Sätilas (med omnejd) invånare. Det bestämdes att fler skyltar ska sättas upp, bland annat på Biblioteket, och att ett nytt broschyrutskick ska göras snarast. Detta utskick kommer förhoppningsvis delas ut med Markbladet […]

Ny broschyr och nya intressenter

Styrelsen arbetar just nu med att förbereda en ny broschyr för utskick till alla hushåll i Sätila med omnejd. Förhoppningen är att den kommer delas ut med Markbladet vecka 43. Det tillkommer nya intressenter varje dag via registreringar på hemsidan, telefon och mail. Det är roligt att se att så många är intresserade av fiber! […]

Preliminär spridningskarta

Här kan du hitta en karta med de adresser som hittills uttryckt intresse över att vara med. Vi kommer löpande uppdatera med fler intressenter/medlemmar. Om din adress finns med, men är på helt fel ställe, så beror detta på att Google maps inte har alla adresser tillgängliga, samt att kartan är gjord manuellt. Den kommande […]

Styrelsemöte

Idag hade styrelsen möte. Marie från Leader Sjuhärad var med och berättade för oss att vi fått vår ansökan om stödpengar beviljad och vilka krav som kommer av detta. Peter från Bynet gav oss en första uppskattning på vad projektet kan komma att kosta, vilket var ett positiv besked, då vi redan med cirka 130 […]

Bredband via fiber jämfört med via 3G/4G

Göteborgsposten hade en intressant artikel idag, där de gick igenom de mobila alternativ till fiber som vi på landet möjligen kan använda oss av. Kontentan av artikeln är att den kvot (antal gigabyte) som man kan använda per månad inte räcker så långt om man använder sitt bredband för att se på TV, lyssna på […]