Driftavbrott i hela Sätila 28 augusti!

Onsdagen 28 augusti kommer Hyssna Fiber att byta den stamkabel som ger signal till Sätila Fiber. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning den 20 augusti. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och beräknas vara klart kl 18.00. Sätilas fiberpar kommer att svetsas först så förhoppningsvis har Sätila signal igen vid 12-tiden. […]

Extra Kapitalinsats

Några av våra medlemmar har reagerat på att vi nu verkställer det beslut som föreningens årsmöte tog i slutet på april. Det har vi full förståelse för men vi behöver ta in 500 kr per månad i extra kapitalinsats. Föreningen fick mandat att ta in ytterligare 6000 kr i kapitalinsats! Vi hoppas dock och arbetar […]

Protokoll från årsmötet 2019

Nu finns protokollet från årsmötet 2019 klart, se länk nedan Protokoll Årsmöte Sätila Fiber 20190427. Den nya styrelsen arbetar nu med att försöka lösa den ekonomiska situationen som uppkommit. Bland annat har ett flertal fakturor för abonnemang inte kommit fram till abonnenten då vi tidigare oftast har kommunicerat via mail och nu utgår det brevfakturor […]

Årsredovisning för 2018

Nu finns årsredovisning med mera tillgänglig på hemsidan för 2018 års resultat. Antingen genom menyn stadgar -> årsmöte 2019 eller via direktlänk: http://www.satilafiber.se/arsmote-2016/arsmote-2019/

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 27 april 2019 kl. 11:00 på Lygnevi. Stadgeenliga ärenden Årsredovisning för 2018 kommer före mötet att finnas på, www.satilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till kassör, gb.brunander@telia.com • Kom i god tid för avprickning […]

Utlämning av TV-boxar och utrustning

Du som tillhör uppstartsområde 4 och valt tjänsten TRIO och väntar på att få din TV-box. Eller du som tidigare fått inbjudan att hämta utrustning mej ej haft möjlighet att komma då, nu finns ett extra tillfälle: Plats: Björlandavägen 11 Tid: Söndag den 31 mars mellan kl 15.00 – 17.00 (obs! ändrad tid) Kan du […]

Bolaget Fiberekonomi tar hand om vår fakturering

Fr o m kvartal 2 kommer Fiberekonomi att faktura föreningens medlemmar. De medlemmar som tillhör uppstart 4 och fick sin utrustning i feb/mars kommer också att faktureras via Fiberekonomi. Förtydligande kring varför Fiberekonomi kommer sköta vår fakturering i fortsättningen:Fiberekonomi är ett aktiebolag (orgnr 556972-3819) startat av medlemmar i en annan fiberförening. Personerna som driver det […]

Nu sista etappen klar för uppstart och utlämning av boxar

UTLÄMNING AV BOXAR INFÖR DEN 4:e OCH SISTA DRIFTSTARTEN Mail skickades i helgen ut till – medlemmar med fastighet i område ”Strömma, Björlanda, Härkila, Bosgården” men även till – dem vars område tidigare startats upp, men där tjänsteavtal inkommit efter brytpunkt – samt till medlemmar som ändrat avtalstyp. Planerad driftstart är den 25:e februari. Vi […]

Björlanda-noden snart klar för driftsättning.

Om inget oväntat inträffar bör Björlanda-noden kunna driftsättas den 25/2! Mail från styrelsen om utlämningstillfällen kommer till alla berörda ca en vecka innan det är dags. Äntligen!!!