Saknar du svar från uppstart@satilafiber.se

Vi har haft problem med våra mailservrar, vilket upptäcktes igår lördag. Detta innebär en risk att vi inte har fått allas mail om uppstartsproblem och därmed heller inte svarat (förrän igår). Vi beklagar om vi inte återkopplat så snabbt som vår målsättning är, men vi tror att vi har svarat alla nu. Om det är […]

Uthämtning av utrustning

Idag har inbjudan gått ut till de som bor längs med Hultavägen och i Råryggen om att de är välkomna till uthämtning av utrustning. Utlämningen är 9:e och 12:e december och driftstarten planeras under december.

Uppstart område 3

DAGS FÖR UPPSTART AV OMRÅDE 3; Hulta, Kärra, Råryggen Alla fastigheter inom något av dessa områden kommer få ett mail om utlämning av box. Men bara om – Insatsen är fullbetald – Allt klart med fasadbox; nergrävd slang på tomten och svetsad fiberkabel – Tjänsteavtal inskickat före 17 nov. Även de fastigheter i uppstartsområde 1 […]

Uppdatering kring driftstart

Uppdatering kring driftstart När vi nu startat upptändningen av Flohult, Almered samt Fjäråsvägen kan vi se att det mesta har fungerat relativt smärtfritt. Ett trettiotal hushåll har hittills rapporterat in bekymmer med antingen att nätet varit felkopplat (de fick grannens adress) eller att det inte fungerat alls (röd lampa har lyst). I vissa fall har […]

Utlämningstider av boxar

Ändring av utlämningstid tillfälle 1, 19 september 19:00-21:00 Då det visat sig att pensionärsföreningen har träff i samma lokaler som vi tänkt nyttja för att lämna ut er utrustning, behöver vi flytta tiden för tillfälle 1 till något senare på kvällen, för att undvika trafikkaos. Ny starttid för utlämning av utrustning är därför 19:00 (onsdagen […]

Nu är driftsättningen snart igång

Nu är driftsättningen snart igång Idag skickade vi ut ett separat (inte detta alltså) utskick till medlemmar som bor i områdena Almered, Flohult, Årenäs, Ramhulta och Fjäråsvägen. Men för er som inte bor där (eller inte fick något utskick), så har vi inte glömt bort er. Det kommer ytterligare tillfällen för fler uppstarter, men planen […]

Status augusti 2018

Projektet rullar på i ett hälsosamt tempo och vi närmar oss att starta upp de första 300 hushållen i en pilot. Där skall vi testa så att teknik och incidenthantering fungerar som det är tänkt. Vilka områden som berörs vid denna pilot är ännu inte helt fastställt då det avgörs av den tekniska mognaden i nätet […]

Årsmötet 180428

Information från Ordinarie Föreningsstämma 28 april 2018 Sätila Fiber Ekonomisk Förening har under 2017 arbetat med förberedelse för genomförande av grävning och uppstart av grävarbetet. Dessa aktiviteter har bland annat bestått av: Projektering Projektledning Begäran av utmätning av andra ledningar Nära kontakt med grävlagen Uppdatering av kartor och underlag till grävlag och markägare Arrangering av […]

Inbetalning av insats och projektstatus

INBETALNING AV INSATS I dagens utskick börjar vi med att meddela att inbetalningen av insatsen som styrelsen aviserade i slutat av april går väldigt trögt. Ungefär en tredjedel av medlemmarna har fortfarande inte betalat in sin fulla insats. Styrelsen saknar därför ungefär 750 000kr i medel att betala räkningar med. Vi uppmanar därför alla att […]

Årsredovisning mm

Här hittar du Sätila Fibers årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Årsredovisning Balansrapport Resultatrapport