Fastighetskit / slang och viktiga påminnelser

Sista tillfälle för att hämta kit och slang innan semesterperioden är på Onsdag 14 Juni kl. 17-20.

Alla ska hämta ut sina fastighetskit, även om ni inte kan gräva från tomtgräns till hus ännu.
Notera att vi planerar att göra om dragningen i centrum och därför kan ni inte lite på hur det ser ut på fiberkartan just nu.

Försenade inbetalningar
De som ännu inte betalt in sista inbetalningen på 5800 SEK måste göra det nu. Annars måste vi börja ta lån på banken för att betala för grävningen.

Andra saker att tänka på

  • När vårt grävlag eller Trolk närmar sig med grävmaskiner skall man sätta ut en skylt var man vill att de släpper slangen (om de har möjlighet) och hur många meter extra slang man behöver.
  • Behöver någon extra lång fibersvans för att man vill placera innerboxen en bit från där fasadboxen sitter, kan man hämta ut det på samma utlämningsställe som fastighetskit. Obs. Vi kommer att ta ut mindre avgift för dessa.

Du är ett knapptryck från att underlätta mycket för oss!

Du är ett knapptryck från att bekräfta att dit kit är installerat – vi behöver din information!

Du har fått ett mejl med rubriken ”Sätila Fiber: Som medlem behöver du bekräfta dininstallation av fastighetskit”.

Läs mejlet följ instruktionen om vad du ska göra för att bekräfta att du är färdig för blåsning! Detta gäller alla som har fastighet i områden där föreningen har grävt.

Som medlem behöver du bekräfta din installation av fastighetskit för att vi ska kunna veta när vi kan börja blåsa fiber ut till husen. Detta är jätteviktigt eftersom blåsningen är en trång sektor i projektet

Utlämning av fastighetskit och slang 10 Juni kl. 10-13

Nästa tillfälle för utlämning av fastighetskit och slang kommer vara Lördag 10 Juni, i samband med Sätila Centrum-dagen.  Några av oss kommer vara på torget kl. 10-14 och så gott vi kan även ha utlämning av fastighetskit kl. 10-13 på Björlandavägen 11.

Samtliga fastigheter, även de som bor i Sätila Tätort och inte kan hämta ut slang än (detaljprojektering ej klar), behöver börja hämta ut sina fastighetskit. Det finns fortfarande ca 400 medlemmar som inte hämtat ut sina fastighetskit.

Omlokalisering av grävning från där maskiner behöver köra på asfalt

Vi har pausat grävning som sker på platser där maskinerna behöver köra på asfalt. Det beror på att det nu ibland är för varmt för att asfalten ska tåla de tunga maskinerna. Vi har då beslutat att gräva utefter grusvägar, på fält, o.s.v. och återkomma till Fjäråsvägen i höst för att få en så effektiv grävning som möjligt. Grävningen utmed Fjäråsvägen kommer upptas efter sommaren då vädret blir ”stabilt svalare”.